AmstelstationStedenbouwkundige visie ontwikkeld in opdracht van Bewonersplatform Amstelstation.
Het aan de noord-oost zijde van het station te ontwikkelen programma omvat 75.000 m2 wonen, werken, winkels, horeca, sport, hotel en school in combinatie met een ruime infrastructuur voor alle vormen van transport.
In samenspraak met en dankzij de input van bewoners is een breed gedragen plan ontstaan met als sterke punten: flexibiliteit, ruimtelijkheid, veel groen en respect voor de bestaande waarden van het gebied.
Voor de volledige visie kunt u de brochure downloaden.

Bas Muilwijk Architectuur
Ir B.A.A. Muilwijk Architect BNA
maquettebouw